Fotografie | Video
z ptačí perspektivy

Nemovitosti

Svatby

Lokace

Inspekční lety

Sport

Ochrana os. údajů

  1. Udělujete tímto souhlas Ing. Jakub Prokop, DiS. (www.jpdron.cz) , se sídlem J. Gagarina 1514/10, 736 01, Havířov – Podlesí, IČ: 02906431 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno
  • email
  • zprávu
  • popř. nahrané soubory
  1. Všechny údaje uvedené výše je nutné zpracovat za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu účelu plnění smlouvy.
  1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje.
  1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

  5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.